Genel Muhasebe

mali müşavir ile ilgili görsel sonucu

 

 • Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamesi
 • Aylık Sorumlu Sıfatı ile Sunulan Katma Değer Vergisi Beyannamesi
 • Aylık Damga Vergisi Beyannamesi • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
 • Aylık Ba ve Bs Formları • Kurumlar Vergisi ve Diğer
 • Aylık/Üç Aylık Muhtasar Beyannameleri
 • Üç Aylık Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri Beyanname Hazırlama Amaçlı Kontrol Hizmetlerimiz
 • Beyanname hazırlama amacına yönelik olarak şirketlerin muhasebe birimleri tarafından tutulan kayıtların ve bu kayıtlara baz oluşturan destekleyici dokümanların aylık olarak incelenmesi ve bu inceleme neticesinde beyannamelerin hazırlanması
 • Muhasebe birimleri tarafından hazırlanan beyannamelerin ve buna destek oluşturan kayıtların ve dokümanların kontrolü
 • Beyanname hazırlama ve kontrol” amaçlı inceleme hizmetlerimizle ilgili bulguların aylık rapor eşliğinde müşterilerimizin dikkatine sunulması
 • Müşterilerimize finansal planlamalarında yardımcı olmak amacıyla vergi ödeme takviminin hazırlanmas
 • IFRS ve US GAAP’e göre “ertelenmiş vergi (deferred tax)” hesaplamalarının yapılmasına destek olunması ve bunlarla ilgili vergi raporlarının hazırlanması
 • KDV iade listelerinin hazırlanması
 • Vergi dairesi işyeri tescil işlemlerinin yapılması